بؤلوم : Kenger
سه شنبه 27 اردیبهشت 1390     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات كشوری در استان آذربایجان شرقیشماره 282494/ت45052ك 

وزارت كشور 
وزیران عضو كمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 66015/42/4/1 مورخ 2/5/1389 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ نام روستای دیل بیلمز از توابع دهستان آبش احمد بخش آبش احمد شهرستان كلیبر (استان آذربایجان شرقی) به روستای دلاوران تغییر می‌یابد.
2ـ نام روستای قیصرق از توابع دهستان اردلان در بخش مهربان شهرستان سراب (استان آذربایجان شرقی) به روستای قیصریه تغییر می‌یابد.
3ـ نام روستای اگوز گنبدی از توابع دهستان كوهسار در بخش مركزی شهرستان هشترود (استان آذربایجان شرقی) به روستای اكیز گنبدی تغییر می‌یابد.
4ـ نام شهر خراجو از توابع بخش سراجو در شهرستان مراغه (استان آذربایجان شرقی) به شهر خداجو تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/