بؤلوم : Kenger
سه شنبه 24 خرداد 1390     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

ابتدا اسم فارسی شده (جدید)، سپس اسم اصلی و تركی شهرها نوشته شده است

 

1. ارسباران

قراجه داغ – در شمال آذربایجان

 

2. مشگین شهر

خیاو– در آذربایجان

 

3. نقده

سولدوز–  در آذربایجان

 

4. بناب

بین اوؤ–  در آذربایجان

 

 

5. تكاب

تیكان تپه –  در آذربایجان

 

6. میاندوآب

قوشاچای – در آذربایجان

 

7. تلخه رود

آجی چای – رودی كه از شمال تبریز می گذرد

 

8. ملكان

ملك كندی – در آذربایجان

 

9. سفید رود

قیزیل اوزن– در آذربایجان

 

10. سیاه چمن

قره چمن – در آذربایجان

 

11. سیمین رود

تاتائو چای– در آذربایجان

 

12. زرینه رود

جغتوچای– در آذربایجان

 

13. سیه چشمه

قره عینی -  نزدیك ماكو

 

14. شاهین دژ

صایین قلعه - در جنوب دریاچه  ارومیه

 

15. مهاباد

ساوج بلاغ (سویوق بولاق)

 

16. مهران رود

میدان چای - در تبریز

 

17. میانه

میانج - در آذربایجان

 

18. هرزند

هلاكو-  یكی از ایستگاه های راه آهن آذربایجان

 

19. ایشه

ایچی - یكی از بخشهای سقز كردستان

 

20. بناور

امچه لی-  در شهرستان گرگان

 

21. پادار

ایاغچی - دربخش سقز كردستان

 

22. تیكان

تیكانلو - یكی از بخشهای سقز كردستان

 

23. جاغر

چاغرلو- یكی از بخشهای سقز كردستان

 

24. دشت مینو

حاجی لر- در گرگان

 

25. دیزه

دیزج خلیل- یكی از ایستگاه های راه آهن آذربایجان

 

26. زال

قراگز-  یكی از ایستگاه های راه آهن آذربایجان

 

27. زرینه بالا

آلطون علیا- درسقز كردستان

 

28. زرینه پایین

آلطون سفلی- درسقز كردستان

 

29. سبزده

قطانجق- در سقز كردستان

 

30. سرچشمه

باش بولاق- دربخش سقز كردستان

 

31. سفید تپه

آق تپه- در كردستان

 

32. سفید گنبد

آق گنبد

 

33. سلمان كند

سلیمان كندی- در سقز كردستان

 

34. سیاه آب

قره سو- ایستگاه شماره2 راه آهن شمال

 

35. سیاه پایه

قره غایه (قره قایا)

 

36. سیاه چر

قره چر

 

37. سیاه دشت

قره غان- یكی از بخشهای سقز كردستان

 

38. سیاه گل

قره گل- در كردستان

 

39. سیاه گندم

قره بوغدا- در كردستان

 

40. سیاه ناو

قره ناو- در سقز كردستان

 

41. بودان

قوتلو- دربخش سقز كردستان

 

42. كلاچك

قلعه جقه- دربخش سقز كردستان

 

43. كوپلان ده

قپلانتو- دربخش سقز كردستان

 

44. كوچك

قوجق- در كردستان

 

45. كوشك

قاشق- در سقز كردستان

 

46. گلزار بالا

قوزلو علیا- در سقز كردستان

 

47. گلزار پایین

قوزلو سفلی- در سقز كردستان

 

48. گلشن

گلین- در سنندج كردستان

 

49. گندمان

طاهر بوغدا- در سقز كردستان

 

50. نزار

آریخ- در گرگان

 

51. نیستان

قمیشله (قمیشلیخ)- در سنندج كردستان

 

یادآوری می شود كه ابتدا اسم فارسی شده (جدید)، سپس اسم اصلی و تركی شهرها نوشته شده است، پس اسم های دوم مورد قبول ماست


آچار سؤزلر : آذربایجان,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/