بؤلوم : Kenger
دوشنبه 27 تیر 1390     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

یكی از سیاست های نظام بنیادی فارس مدار این است كه علاوه بر هر گونه تحقیر و تحریف و هر گونه ایجاد انزجار در افكار عمومی قومیت ها برای فرار از اصالت خویش ، قدم در راه دیگری نیز گذاشته كه تغییر نام مكانهای تاریخی ترك ها و سایر قومیت ها است كه این خود یكی از راههای فرار از اصالت است ( مثالهای ذیل )به گونه ای كه بعد از زمان رضا شاه ملعون طبق آمار دوستان در حدود 10000 مكان ، نام چشمه ، نام روستا و رودخانه ها و بناهای تاریخی تحریف شده است

جالب این است علاوه بر این كه این كه نام اصلی و چند صد ساله مكانهای تاریخی تغییر می كند نام های تحقیر آمیز نیز بر آنها گذاشته می شود

مثال مكانی به اسم ( ساری قایا )كه به ( ساروقیه ) تغییر كرده است كه ساروق از سرقت بنیه گرفته به نام مكان دزدها.
مكانی به اسم ( آخما قایا ) كه به ( احمقیه ) تغییر داده اند .
مكانی در نزدیكی قره باغ به اسم ( یل اسر ) یعنی باد می آید كه به ( هراس ور ) تغییر نام كرده است.
روستائی به اسم( سییوان ) در نزدیكی مرند كه توسط این رجال به ( سگبان ) تغییر نام داده است .
یا همین ( سایین قالا ) به ( شاهین دژ ) تغییر نام كرده است .

دوستان با توجه به مثالهای بالا ما قومیتها مخصوصا ترك ها باید حدالامكان در بین خودمان اسامی تاریخی مكانهای قدیمی خود را به نام اصلی خود گویش كنیم .

شاهین دژ كنونی، صائین قالای تاریخ

شهرستان شاهین دژ كنونی ( صائین قالا ) كه در زمان حمله مغول جزو محدوده مراغه بوده است و حتی زمانی كه جغتای پسر مغول در زرینه رود كنونی ( جغاتو با نام اصلی و تاریخی )غرق شد این رودخانه با این نام اسم گرفت و زمانی كه هولاكو خان برای ساخت هفت قلعه خود از صائین قالا تا بخش هولاسو كه به اقتباس از نام وی هولاسو نهادند ، در آن زمان آثار تاریخی زیادی به مانند هفت قلعه دست ریز بر جای مانده كه این آثار تاریخی بدلیل این كه هیچ یك از مسئولان این شهر ترك و اصالت ترك ندارند پاس داشته نمی شود و هر كدام از ایشان با نام یه طرح عمرانی این تپه هاو قلعه های تاریخی را به قصد چپاول حفاری و تخریب می كنند.

 


آچار سؤزلر : تورک,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/