بؤلوم : Kenger
دوشنبه 27 تیر 1390     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

وجه تسمیه اورمیه

 

شكل صحیح نوشتاری این شهر اورمیه می باشد نه ارومیه،پس بنابراین نام اورمیه متشكل از دو كلمه «اور» UR  و «میه» MİYƏ می باشد.جزء نخستین این كلمه تركی است و در زبان تركی 5000 سال قبل به نام تركی سومری ،«اور» به معنی شهر و آبادی بوده است به طوری كه پایتخت كشور سورمها نیز «اور» نام داشته است و این به واسطه ی همانندی فرهنگی و زبانی غرب آذربایجان تحت عنوان دولت آراتتا با سومریان بوده زیرا كه در آن زمان زبان تركی سومری حالت بین المللی داشته و در ملل همجوار چون آشور و كلده و سامی هم نفوذ كرده است.كلمه اور در نام شهر اورومچی در ایلت تركستان چین هم دیده می شود و حتی بارزترین شكل این كلمه،كلمه ی اورشلیم است كه قسمت اولیه ی آن نشان دهنده ی نفوذ زبان تركی سومری به زبانهای سامی و عبری است.

اما جزء دوم این توپونیم «میه»MİYƏ نام قومی از تركان بوده كه 4000 سال قبل در این منطقه ساكن بودند و میتانی نام داشتند.میتانی ها به تأیید بسیاری از مورخین از جمله مركوارت و هرتسفلد ساكنین اولیه ی این خطه و ترك زبان بودند.پس «اورمیه» را می توان به «شهر قوم میتانی» معنی كرد.بنابراین وجه تسمیه ی اورمیه به معنای «شهر آب» یا «تبار ما» و یا هر اسم و معنی دیگری اشتباه به نظر می رسد.

گرد آورنده:ائلمان توران

بر گرفته از كتاب نام اوران اورمیه

 


آچار سؤزلر : اورمیه,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/