بؤلوم : Kenger
پنجشنبه 5 بهمن 1391     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

قره عینی یكی از شهرستان های استان آذربایجان غربی می باشد كه در ناحیه شمال باختری این استان قرار گرفته است. این شهرستان در ارتفاع 194 متری از سطح دریا واقع شده است. قره عینی از شمال به ماكو، از باختر به مرز تركیه و از جنوب به خوی محدود می شود.

این شهرستان دارای قدمتی كهن می باشد و برای نخستین بار قره عینی نامیده شد. طبق روایتی "قره عینی" از نام پدر و پسری كه "قره" و "عینی" نام داشتند و اولین ساكنان این منطقه بودند گرفته شده است. این اسم تا زمان حكومت خاندان پهلوی برای این شهرستان پابرجا بود كه براساس سیاست های ترك ستیزانه در آن دوره به سیه چشمه تغییر نام دادند كه طبق روایتی دیگر نام سیه چشمه از منطقه ای نیمه باتلاقی و چمن زار به نام قره بلاغ (معادل فارسی می شود سیه چشمه) گرفته شده است. چندی طول نكشید كه نام سیه چشمه هم دستخوش تغییر شد، البته این بار توسط جمهوری اسلامی. در این تغییرنام، حكومت علاوه بر اینكه روش ترك ستیزی را از پهلوی ها به ارث برده بود، سیاست دو به همزنی را هم رویه كار خود قرار داد و نام مجعول چالدران را برای این شهرستان برگزید. چالدران نام دشتی است مابین قره عینی و مرز تركیه كه جنگ چالدران در ۳۱ مرداد ۸۹۳ هجری شمسی میان (دو ارتش ترك زبان) سپاه قزلباش ایران (به فرماندهی شاه اسماعیل یكم صفوی) با ارتش عثمانی (به فرماندهی سلطان سلیم یكم) در این مكان رخ داد. حكومت با انتخاب نام دشت چالدران به این شهرستان قصد یادآوری این جنگ را دارد و بدون شك هدفش دشمنی، كینه توزی و نفرت مردم ترك آذربایجان از برادران ترك زبان خود در تركیه هستند. لازم به ذكر است كه نام این شهرستان در بیان های مردم آذربایجان تابه حال تغییری نكرده است و بر اساس تاریخ ها و گفته های پدران و پدر بزرگان مردمان آذربایجان این شهرستان را قره عینی می نامند. همچنین ارتباط و دوستی خلق آذربایجان با برادران و خواهران تركیه ای خود بسیار نزدیك است و رفته رفته در حال گسترش می باشد.


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/