بؤلوم : Kenger
دوشنبه 31 تیر 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

قوشا حاماملار :
حمام دوقلوی حاج معین الدین در كوچه ی تكیه اصغریه به طرف توپ-آغاجی( اداره میراث فرهنگی) در منطقه پرتراكم انسانی و اقتصادی در نزدیكی سایت بازار پائین ( آشاغی باش) كه به خاطر عدم توجه یكی از این حمامها در اوائل بعد از انقلاب مخروبه شد و دومی به مرور خراب و توسط شهرداری مسطح گردیده و تبدیل به میدان میوه فروشی به صورت غرفه بندی شد.


_

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479554848797671&set=a.260574607362364.64615.257247621028396&type=1&theater

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/