+0 به یه ن

موارد زیر نمونه های خیلی كمی از هزاران هزار مصادیق بارز تغییر هویت حقیقی آزربایجان و جعل اسناد تاریخی است كه به روش تغییر كلی و یا ترجمه به فارسی اسامی شهرها، اماكن عمومی، محلات ، رودخانه ها، جزایر دریاچه و ابنیه تاریخی تاكنون به مرحلۀ اجرا گذارده شده است:

( اورمو، اورمیه←رضائیه، ارومیه)،
( قره عینی، چالدران←سیه چشمه)،
 (عربلر← پلدشت)،
 ( اشنو←اشنویه)،
 ( سولدوز←نقده)،
 (قوشا چای←میاندوآب)،
 (سویوق بولاق←مهاباد)،
 ( خانا←پیرانشهر)،
 ( ساری داش←سردشت)،
 ( تیكان تپه←تكاب)،
 (بی كندی←بوكان)،
 (دیلمقان/سلماس_ شاپور )،
 (صائین قالا←شاهین دژ)،
 (قره چمن← چمن سیاه)،
 (گادار چای← قادر رود)،
 (تاتائو چای←سیمینه رود)،
 ( جیغتائوچای← زرینه رود)،
 (قیزیل اوزن← سفیدرود)،
 (آراز چای← رود ارس)،
 (آرپالیق←جوزار)،
 (آغ داغ←سپید)،
 (آغجاداش←بردك)،
 (آوشارجیق←كاوه)،
 (آق مستی←بهرام)،
 (آلامزره←برزو)،
 (ایری داش←مهرداد)،
 (بزكلی←آذین)،
 (پاخلان آداسی←چشمه كنار)،
 (داشلیجا←سنگان)،
 (امیرداش←تنجك)،
 (قویون داغی←كبودان)،
 (گمیچی←كشتیبان)،
 (ایستی سو←آب گرم)،
 (گوی تپه←كوك تپه)،
 (كول تپه←گل تپه)،
 (نووگئچر←پنچ راه)،
 (گؤل اوستو←سرگل)،
 (یئددی درمان←هفت آسیاب)،
 (قویون كؤرپوسو←پل قویون)،
 (اوچ گؤزلو كؤرپو←پل سه چشمه)،
 (دوققوز پیلله بوز خاناسی ← یخچال نه پله)،
 (گؤی مسجید←مسجد كبود)،
 (اوچ گونبز←سه گنبد)

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/