بؤلوم : Kenger
دوشنبه 21 مرداد 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
بخشى از مقاله نام هاى "بیگانه" تركى و عربى- حمید دباغى

طی مصوبه ای كه در سال ١٩٣٧ جهت تعویض نامهاى كردى اماكن در استان كردستان پذیرفته شده٫ از ٤٤ اسم تغییر یافته اكثریت آنها نه كلمات كردى٫ بلكه همه از نامهاى تركى این منطقه بوده است. - از نامهاى تركى در كردستان كه به فارسى تغییر داده شده اند برخى از این قراراند:
حسن اووا قاشیق (---> حسن آباد كوشك)٫
اویول (---> الا)٫
ایچى (---> ایشه)٫
باشماق (---> باشه)٫
بانگلى (---> بنگى)٫
آیاق چى (---> پادار)٫
یئكانلى (---> تیكان)٫
چاخیرلى (---> جاگر)٫
آللاه یار (---> خدایار)٫
آشاغى و یوخارى آلتون (علیا و سفلى) (---> زرینه رود بالا و پائین)٫
قوتاق جیق (---> سبزده)٫
كره سى (---> سبز كوه)٫
باش بولاق (---> سر چشمه)٫
آق تپه (---> سفید تپه)٫
سلیمان كندى (---> سلیمان كند)٫
سوماقلى (---> سماق ده)٫
قاراقان (---> سیاه دشت)٫
قارا گؤل (دریاچه سیاه) (---> سیاه گل)٫
قارا بوغدا (---> سیاه گندم)٫
قارا قایا (---> سیاه پایه)٫
قاچیان (---> كامیار)٫
قوتلو (---> كبودان)٫
قالاجیغا (---> كلاچك)٫
قاراناو (---> سیاه ناو)٫
عرب اوغلو (---> فرخزاد)٫
قیبله بوداغى (---> قبله چشمه)٫
قاراچمن (---> سیاه چمن)٫
قاپلانلى (---> كوپلان)٫
قوجوق (---> كوچك)٫
قاشیق (---> كوشك)٫
قالبان (---> گل خیزان)٫
قوزلو (---> گلزار)٫
گلین (---> گلشن)٫
طاهیر بوغدا (---> گندمان)٫
ماماق (---> مامك)٫
ساووج بولاق (---> مهاباد)٫
قامیشلى (---> نیستان)٫
یورغول (---> یارگل).

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/