بؤلوم : Kenger
چهارشنبه 30 مرداد 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
نام آبدرمانی ''گؤز سویو'' واقع در "ساری قایا" (سرئین ) در استان اردبیل در راستای برنامه فارسیزه سازی نام های جغرافیایی توسط شوونیستهای فارس به نام جعلی "آب چشم" تغییر داده شده است

بچه كه بودم، هر وقت سرئین می رفتیم، آبدرمانی گوز سوئی رو واسه آبتنی انتخاب می كردیم. آخه خلوت بود و تمیز. اما بزرگ كه شدم، رفتم سرئین. گوز سوئی هم بزرگ شده، اسمش هم عوض شده "آب چشم"!


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/