بؤلوم : Kenger
جمعه 8 شهریور 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

آغری داغ یعنی كوه «پرنشیب»


كوه آغری داغ كه با نامهای نوح داغی و نیز آرارات مشهور است ، عبارت است از دو قله كوچك و بزرگ آتشفشانی به ارتفاع 5156 و 3916 متر كه در منتها علیه شمال غربی ایران ، غرب آذربایجان و شرق آناتولی قرار گرفته اند.مسئله ای كه در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم نامیده شدن این كوه به نام  آرارات از طرف ارامنه میباشد.سوال ما این خواهد بود كه آیا این نامگذاری از طرف ارامنه صحیح است یا نه؟


امروزه چه در بیا ارامنه ساكن ایران و نیز ارامنه جمهوری ارمنستان به اسم آراارت در سطح بسیار وسیعی برخورد میكنیم چه بسیار تیمهای ورزشی  و محصولات كارخانجات كه به اسم آرارات نامیده میشوند و جالب آنكه بسیاری از كشورهای منطقه نیز در مورد نامگذاری این كوهها از لفظ آرارات استفاده میكنند.و جالب تر آنكه بسیاری از همشهریان آذربایجانی ،نیز به جای به كار بردن لفظ صحیح و اصیل «آغری داغ» كلمه من درآورده و محصولات آرارات را به كار میبرند.
برای بررسی موضوع بالا بهتر است مروری بسیار كوتاه بر تاریخ منطقه داشته باشیم ، باشد كه ما را در درك موضوع و آسان نمودن برداشت هایمان یاری رساند.
منطقه ای كه كوه آغری داغ نیز در آن واقع شده است بنا به تحقیقات و بررسی های بسیاری از عالمان و دانشمندان جهان از همان اول محل سكونت اقوام التصاقی زبان ( پدران تركان امروزی ) بوده است و در این منطقه حكومت های مقتدری از همان اول حاكم بوده اند كه حكومت التصاقی زبانان اورارتو بوده است.
حكومت مقتدر اورارتو كه مناطق وسیعی از آذربایجان و آنادولی را شامل میشد بعد از حدود سه قرن حكومت توسط حكومت ستمگر آسوری و نیز ارامنه تازه وارد،سال 585 قبل از میلاد از بین رفت.
بسیاری از اورارتو های التصاقی زبان در اثر فشار ارامنه از اقوام هند- اروپایی به شمار می آیند و تازه از طرف غرب به اراضی آنها وارد شده بودند مجبور به كوچ به قسمتهای غربی آذربایجان گردیدند و بسیاری نیز در داخل ارامنه حل شده از بین رفتند!
پس از این اتفاق تا مدتها خاك آناتولی مسكن گاه ارامنه بود تا اینكه با آمدن اقوام التصاقی زبان اوغوز ( تركان اوغوز كه عثمانیان و سلجوقیان نیز از آنان بودند) دوباره این سرزمین به دست صاحبان اصلی افتاد.
اورارتورها در لوحه های سنگی پادشاهان آشور با نام اورارتویی بی آنیلی و در كتابهای مقدس با نام آرارات خوانده اند. قلعه بسطام در شهرستان خوی در بخش قره ضیاء الدین  یادگار حكومت اوراتوهاست.

ارامنه امروزی با دادن نام آرارات به كوه آغری داغ كه در منابع قدیم بنام ماسیس خوانده شده است سعی در انتساب خود به اورارتوها و بالا بردن پیشینه حضور خود در سرزمین های آذربایجان و آناتولی داشتند ولی با معلوم شدن این موضوع كه اورارتوها تورانی و ترك زبان بوده اند و حال آنكه ارامنه تحلیلی زبان یا هند- اروپایی زبان هستند موضوع پیشینه زیاد ارامنه در این سرزمین ها از بین رفت و تاریخ حضور آنان تنها به 2600 سال پیش رسید ولی با تمام این احوال این نامگذاری غلط پابرجا ماند و امروزه نیز از آن برای نامیدن كوه مقدس آغری داغ كه بنابر روایاتی كشتی حضرت نوح بر قله آن فرونشسته است ، استفاده میگردد.
 در این بین همه ما كه وظیفه ای بس سنگین در برابر نگهداری هویت ملی خودمان داریم و موظف به حفظ میراث گذشتگان با فراست خود هستیم، پس همانگونه كه در مقابل نامیده شدن خلیج فارس به خلیج عرب واكنش نشان میدهیم باید در مقابل نامیده شدن كوه آغری داغ با نام جعلی آرارات نیز واكنش نشان دهیم و یا اینكه حداقل خودمان دیگر به كوهی كه پدرانمان آن را آغری داغ نامیده اند ارارات كه لفظی است خودی ولی دستاویزی است برای بیگانگان ، به كار نبریم.
حال آنكه این نامگذاری هیچ ماخد و اساس علمی ندارد . اعتمادالسلطنه در كتاب « تطبیق لغات جغرافیایی » به نقل از دانشمند جغرافی دان «كیپرت » مینویسد: « آرارات نام قدیم آن منطقه است كه رود آراز ( ارس) از آنجا سرچشمه میگیرد .بعد كوه ماسیس كه از طرف تركان « آغری داغ » نامیده میشود در در مرز بین دولت روس و عثمانی قرار داشت به این نام نامیده شد.
استاد بزرگ جغرافی كیپرت میگوید كه نامگذاری این كوه بر اساس تحقیقات و منابع نبوده است . به هر حال به خاطر حكومت طایفه تورانی اورارتو یا اورارزو در این منطقه این كوه با انتساب این طایفه آرارت نامیده شده است.

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/