بؤلوم : Kenger
پنجشنبه 14 شهریور 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
قوم یا قم یعنی چه؟ قم در عربی بمعنای فعل امر برخاستن است. كما اینكه در قرآن كریم الله متعال به رسول خود میفرماید: قم فانذ! اینكه نام شهری آنهم در منطقه كویری ایران، عربی و آنهم بمعنای برخیز باشد مسلما غیرغابل قبول است! درفارسی نیز حرف قاف نداریم، بعبارتی قم نام فارسی نیست. اما در تركی قم (قوم) بمعنی شنزار و محل شنی وشن و ریگ می باشد! منطقه ای كه تركان خلج ازدیر زمان درآن بوده اند. البته نامهای دیگری بر شهرهای منطقه می بینیم كه یاریگرمقصودماست. قشلاق كه بعدا گرمسار (ترجمه قشلاق) نامیده شد و یا ایراق(محل نزدیك ) كه اراك نامیده میشود 

كافیست نگاهی داشته باشیم به نام تركی روستاها و كوهها و رودهای اطراف قم و منطقه حاشیه كویر تا ثابت شود قم به چه زبانیست. رودی كه در شمال قم به دریاچه نمك میریزد «قره چای» نام دارد.
هردو كلمه كویر لوت تركی است. كویر از مصدركویرمك یا كوریمك بمعنی خشك شدن، حاصل شده و در تركی بهر چیزی كه خشك شده و حیات از آن سلب شده گفته میشود و این لغت بین روستائیان رواج كامل دارد. از طرفی لوت بمعنی لخت و بی علف وگیاه است. كویرلوت در تركی بمعنی منطقه خشك و بی آب و علف و حیات است

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/