+0 به یه ن

دورنا نیوز- سرویس سیاسی و اجتماعی : اورمیه را میتوان به عنوان یكی از بزرگ ترین شهر های ترك نشین ایران و از كهن ترین سكونتگاه های تركان آذری،و به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان و میراث دار فرهنگ غنی و دیرین آذربایجانی،نمودی واقعی از یك شهر با اصالت تركی-ایرانی و با پیشینه ی كهن در نظر گرفت،چرا كه با نگاهی كوتاه در تاریخ دیرین این شهر میتوان به خوبی به ریشه ی تركی اورموی ها پی برد.از این رو به هر نقطه ای از شهر كه بنگریم،ویژگی ها و مشخصه های دال بر این موضوع خواهیم یافت.ویژگی هایی هم چون :حاكمیت زبان تركی در شهر،مساجد با قدمت شیعیان،خانه ها و مدارس كهن،بنا های تاریخی مربوط به سلسله های ترك تبار،مقبره های بزرگان دینی و فرهنگی آذربایجان و …كه هركدام در جای خویش نشان از هویت اورمیه و مردمانش می باشند.

اما مهم ترین و بارزترین نشانه ی هویت تركی اورمیهآچار سؤزلر : تورکی,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/