+0 به یه ن

به گزارش خبرنگار اویان نیوز، فعالین ملی – مدنی آذربایجانی شهرستان مرند نسبت به نام گذاری مدرسه ای به نام “خلیج فارس ” در منطقه ی ولیعصر این شهر اعتراض  و در اقدامی نمادین تابلوی سردر آن را مخدوش نمودند.

پیشتر خیابانی با همین نام در شهر مرند نام گذاری شده بود كه با اعتراض مردم و فعالین آذربایجانی روبه رو گردید.

فعالین آذربایجانی خواستار نامگذاری این خیابان به “دریاچه ی اورمیه” بودند كه به دلیل بی توجهی مسئولین امر، در چندین نوبت اقدام به تغییر نام آن نمودند.

فعالین آذربایجانی بر این باورند كه طی صد سال اخیر نامگذاری اماكن و معابر در شهرهای آذربایجان به صورت هدفمند از اسامی غیر بومی انتخاب می شود.

به اعتقاد ایشان، این عمل موجب فراموشی اسامی اصیل در این مناطق شده و در گذر زمان باعث بروز بحران های هویتی در میان جوانان می گردد.آچار سؤزلر : آذربایجان,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/