بؤلوم : Kenger
جمعه 5 مهر 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

همواره برای انكه به قدمت تاریخی ملتی و یا فرهنگی پی برد بایست چند فاكتور ازجمله موارد را در نظر داشت:

1- انتروپونیم ( اسامی اشخاص )

2- كوسمونیم ( اسامی ستارگان و كواكب)

3- ائتونیم ( اسامی طایفه ها و قبایل)

4- هیدورنیم ( اسامی كوهها و رودخانه ها و ...)

5-فیتونیم ( اسامی گیاهان )

6- زئونیم ( اسامی حیوانات)

7- توپونیم ( اسامی جغرافیائی)

اكنون با توجه به این فاكتورها، آیا در زبان توركی برای كدامیك از این موارد دارای اسامی خاص و یا استثنائی نمی باشد و از دیگر زبان ها عاریت گرفته شده است؟ بجز در موارد خاص و اندك و ان هم اجسام و اشیاء جدید الكشف. اما درفارسی بسیاری از این اسامی عاریت گرفته از توركی و عربی می باشد.


آچار سؤزلر : تاریخ,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/