+0 به یه ن
«قیزیل قارشی» یكی از روستاهای بزرگ و تاریخی جوین است. در طرف مشرق آن «قیزیل قارشی» یكی از روستاهای بزرگ و تاریخی جوین است. در طرف مشرق آن زورآباد و در غرب آن روستای «كارجی» (قارزی) واقع شده است. ساكنان روستا به زبان تركی حرف می زنند. در ضلع شمالی آن، روستای خراب شده ای به نام «ایلدر آباد» وجود دارد. فامیل بیشتر ساكنان قیزیل قارشی «ایلدر آبادی» است «ایلدر» به احتمال زیاد یك اسم تركی است. در زبان تركی «قیزیل» به معنی طلا. «قارشی» به معنی برابر است و معنای قیزیل قارشی «برابر با طلا» است. امروزه عده ای بدون توجه به پیشینه ی تاریخی و اسم زیبای قیزیل قارشی، نام نامناسب «شهرك رازی» را بر آن نهاده اند كه هیچ تناسبی با قیزیل قارشی ندارد. دوستان باید دقت كنند كه اسم ها متناسب با پیشینه ی روستا ها باشد و سعی كنند بدون دلیل اقدام به تغییر اسم روستا ها نكنند


 


آچار سؤزلر : تاریخ,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/