بؤلوم : Kenger
یکشنبه 19 آبان 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن


شیروانلی :

در شیروان به این كوه "چلو داغی" می گویند و این كوه چهار قسمت دارد:

1- دئییرمان اوستو (روی آسیاب)

2- نادر شاه تپه سی (تپه نادر شاه)

3- آغیزی قاپاقلی(دهان بسته)

4 - قاراوول چینگه (قلعه قاراول).

در دوران پهلویها با پیشنهاد محمدعلى فروغى كه دشمنى بیمارگونه اى با تركهاى ایران داشت،" كمیسیون جغرافیا " وابسته به فرهنگستان ایران ایجاد شد. وظیفه این كمیسیون " تبدیل اسامى بیگانه به فارسى " اعلام گردید و هدف كمیسیون از" بیگانه " در درجه اول اسامی تركى بود.

پس از پیروزی انقلاب برخی از شاه پرستان دوران شاهنشاهی رنگ عوض كرده و سیاست های چركین و ضد تركی شاهنشاهی را در زیر شعارهای اسلامی ادامه دادند و در خراسان برای مناطق، روستاها، كوه ها، دره ها و حتی پل ها اسامی جعلی و من درآوردی تراشیدند و نمونه ها:

1-در منطقه درگز " قیزل داغ " به "زرین كوه" جعل شد

2-در منطقه سرخس " قاراداغ " به " پست كوه " تبدیل گردید.

3-برای بخشی از " كؤپه داغلاری " نام من درآوردی "رشته كوه هزار مسجد" را كشف كردند.

4-در شیروان " چلو و قاراول داغی" به " شیر كوه " جعل نمودند.

5-برای " یاریم تپه " در دره گز، نام من درآوردی" بندیان " اختراع شد.

6-در منطقه بجنورد " قورقود داغی " را گاهی " كوه كورخود " و بعضا " كوه خرخود " نامیدند.

7-در اسفراین " ساری گؤل " را به " ساریگان " تیدیل كردند.

8-در شیروان " قاراكال كؤپروسو " تبدیل به" پل شیركوه " شد.

9-روستای "قیزل قارشی" به " شهرك رازی " تبدیل كردند.

10-....

قایناق : خوراسان توركلری

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/