بؤلوم : Kenger
چهارشنبه 6 آذر 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
باری در ۸ كیلومتری قسمت جنوب شهرستان هریس قرار گرفته و فاصله اش تا تبریز80 كیلو متر است. دهستان باری كه آنرا باروق می نامنند، دارای سطحی نیمه مسطح میباشد مرتفع ترین نقطه آن قله ای به نام قزیل داغ می باشد. از شمال با روستای تازه كند سفلی و موسالو، از جنوب با شهرهای زرنق، كلوانق و بخشایش، از شرق با روستاهای قزلجه زرین و جمال آباد و از غرب با روستاهای سرای-آرباطان و پارام همسایه است. باری از نظر وسعت جزو بزرگترین روستاهای شهرستان هریس است كه مساحتی حدود 180كیلو متر مربع دارد و از نقطه نظر جمعیت نیز با بیش از 1200 نفر روستایی قابل توجه می باشد البته با توجه مهاجرت جوانان روستا به شهرهای صنعتی طی چند سال اخیر برای اشتغال جمعیت روستا پیر به نظر میرسد. مردم روستای باری دارای مذهب شیعه و زبان تركی- آزربایجانی می باشند و شغل اكثر آن ها دامداری وكشاورزی و زنان روستا فرش باف و قالی باف میباشند. روستای باری دارای آب معدنی معروف و اثر گذار قوی برای عارضه های پوستی واقع در منطقه مرمر میباشد و در آخر ذكر ذوباره این نكته ضروریست كه باری را باروق صدا نزنیم.

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/