بؤلوم : Kenger
پنجشنبه 14 آذر 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

شیروانلی


روستای تورك نشین "اركان" با بیش از 4 هزار نفر جمعیت در اتك "آلا داغلاری" و حدود 12 كیلومتری بجنورد قرار دارد. "اركان" یعنی چه و چرا تركان این روستا، روستای خود "اركان" نام گذاری كرده اند؟

 اسامی تركی مناطق، شهرها، روستاها، كوهها، رودخانه ها و ... در خراسان اسناد است و این اسناد نشان می دهند كه اولین ساكنان خراسان شمالی تورك بودند و اسامی را به زبان تركی نام گذاری نموده اند و اسامی تركی در واقع سند مالكیت تركان بر خراسان شمالی می باشد.

عرب سازی در دوران خلیفه دوم مسلمانان و قوانین عمر در خصوص تازه مسلمانان، اسامی زنان و مردان ما را از تركی به "صغرا، كبرا و تقی و نقی" تبدیل نمود و فارس سازی در دوران پهلوی ها، "صغرا، كبرا و تقی و نقی" ما را "سامانتا و آزیتا" و "داریوش و كوروش" كرد و "اوبا"-های ما به آبادی جعل و به روستا تبدیل شد.

برگردیم به تخت اركان، كؤپكان، روستای اركان و ...

"اركان"، ار+كان، ار یعنی مرد و قهرمان و كان نیز همان خان است و اركان یعنی خان قهرمان.

"تخت اركان"، جایی است كه خان قهرمان در آن محل بر تخت می نشست.

"كوپكان"، گوپ + كان، گوپ یعنی چوخ، زیاد و فراوان و كان نیز همان خان است و "كوپكان" جایی كه در آن خان زیاد و فراوان است.

"ابیورد" معنا و مفهوم ندارد و در اصل "آغابگ یوردو" می باشد. "آبی" كوتاه شده "آغا بگ" است و به احتمال قوی فارس سازان دوران پهلوها "آبی" را به "ابی" و "یورد" را به "ورد" جعل نموده اند.

در بكارگیری و نوشتن اسامی تركی باید دقت كرد و آنها را بصورت درست و صحیح نوشت و برای نمونه یكی از روستاهای شیروان امروز "سولدی" نام دارد و "سولدی" یعنی چه و آیا "سولدی" همان "سئویل" سابق نمی باشد؟

http://turku.blogfa.com/post-181.aspx 
http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/