+0 به یه ن
استاندارد دوگانه در قبال نامهای تركی و كردی-اومود اورمولو

استاندارد دوگانه در قبال نامهای تركی و كردی-اومود اورمولو

استاندارد دوگانه در قبال نامهای تركی و كردی-اومود اورمولو

اؤیرنجی سسی: مدیر كل اداره ثبت و احوال استان كردستان به سبب آغاز هفته ثبت و احوال امروز طی نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های گروهی از عدم ممانعت استفاده اسامی كردی برای نامگذاری نوازان خبر داد.

عبدالله خسروی اظهار داشت كه نام، هویت یك فرد هست و در شكل گیری شخصیت او بسیار موثر می باشد و باید سعی شود نام فرزندان بر اساس باورهای فرهنگی، ملی و دینی صورت پذیرد. سعی ما این هست كه بر اساس قانون، شرع و عرف در ثبت نامها شهروندان را همراهی كنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش از اولویت و استقبال از نامگذاریهای اصیل و مطابق با فرهنگ و هویت كردستان اشاره كرد.

ایشان تصریح كردند كه در ثبت احوال استان كردستان با نامهای كوردی كه دارای ریشه و اصالت هستند و در كتب و فرهنگ های معتبر مانند فرهنگ ماموستا هه ژار و فرهنگ كردستان وجود دارند محدودیتی وجود نداشته و حتی از آن استقبال می شود و اگر كسی خلاف این مهم را اظهار كرده به شدت تكذیب می شود. وی به اسامی برتر و برگزیده نام نوزدان طی سال جاری در استان در بین جنس مونث و مذكر اشاره كرد و بیان داشت: محمد، آرتین، ماردین، آرسام و آژوان در جنس مذكر و ستایش، فاطمه، هستی، آوین و شنیا در جنس مونث پرطرفدارترین اسامی ثبت شده در كردستان هستند.

حال سخن اینجاست كه چنین استانداردی چرا برای نام های تركی وجود نداشته و اغلب اسامی تركی به جز اسامی كه حتی فارس زبانها به سبب تكثر در جامعه همچون سولماز، الناز، آیناز و… بكار می برند دیگر اسامی اصیل تركی كه مطابق با فرهنگ، تاریخ، آداب و اسطورهای جامعه ترك دارند تدابیر شدیدی از سوی مسئولین امر برای عدم نامگذاری و ممانعت از انتخاب نام های كردی بكار بسته میشود؟ چرا دولت ایران نامهائی همچون آژوان، روژ و … كردی را مطابق با فرهنگ كردستان می پندارد ولی نامهای اصیل تركی همچون ائلین، هارای، اوغوز و … مغایر با فرهنگ ملت ترك و مناطق ترك نشین ارزیابی می كنند؟ آیا سخن حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت و احوال سولدوز كه ممانعت از كاربرد اسامی اصیل تركی همچون اوغوز، هارای و … را به سبب مغایرت با فرهنگ ایرانی اسلامی معرفی كرده بود نشئت گرفته از همین دیدگاه و استاندارد دوگانه دولت ایران به انسان ترك نیست؟

بارها و بارها شاهد ارجاع خانواده‌های ترك به دادگاه‌ها تنها به سبب اصرار خانواده‌های ترك بر نامگذاری فرزندشان به زبان تركی بوده‌ایم، حتی دولت ایران به ممانعت از نامگذاری كودكان ترك به اسامی اصیل تركی اكتفا ننموده و بعضا شاهد دستورا‌لعمل های دولتی و بخش نامه‌هائی برای ممانعت از كاربرد اسامی تركی بوده‌ایم.

حال سخن اینجاست كه چرا كاربرد اسامی تركی و به قولی ملت ترك بیگانه و غیرایرانی ولی اسامی كردی و جامعه كردزبان ایرانی تلقی می شود؟ آیا برخورد و استاندارد دوگانه با نامهای تركی نوعی تبعیض سیستماتیك و ترك‌ستیزی نیست؟

اورمیه نیوز

لینك سخنان حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت و احوال سولدوز در اؤیرنجی سسی:

http://oyrenci-sesi.info/site/xeber/20085


آچار سؤزلر : تورک,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/