+0 به یه نFerhenge Cografiyayi Mellie Türkane İran Zamin
Ferhenge Cografiyayi Mellie Türkane İran Zamin 
1-Ci Cild

Mahmud Penahiyan 
Fars Ebced 
Urmu Turuz 2014 
فرهنگ جغرافیایی ملی تركان ایران زمین
جلد 1
محمود پناهیان

بو كیتابی راشدی جنابلاری اؤزل كتابخاناسیندان توروزا تاپشیرمیشدیر

0638- Sözlük Ferhenge Cografiyayi Mellie Türkane İran Zamin Mahmud Penahiyan Fars Ebced Urmu Turuz 2014


http://turuz.com/post/ferhenge-cografiyayi-mellie-turkane-iran-zamin-mahmud-penahiyan-fars-ebced-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr
http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/