بؤلوم : Kenger
جمعه 20 تیر 1393     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
حذف نام نلوچستان از اسناد و مدارك استان سیستان و بلوچستان مساوی حذف هویت و تاریخ و فرهنگ بلوچستان از ایران است. این امر برای هیچ بلوچی قابل قبول نیست و هیچ بلوچی وجود ندارد كه برای حفظ بلوچستان و هویت بلوچی آن جان خود را از دست ندهد.

نام بلوچستان از سر برگه های ادارات در استان سیستان و بلوچستان حذف شد.

‫چندی هفته قبل نام بلوچستان از سر برگه های اسناد كمیته امداد امام حذف شد. وقتی مردم ا عتراض كردند، مسوولان توضیح دادند كه این یك اشتباه چاپی بوده است و نسبت به رفع آن اقدام فوری انجام میشود. مردم هم باور كردند و دست از ا عتراض بر داشتند.

‫در هفته گذشته، مردم متوجه شدند كه در نامه هایی كه از ادارات دولتی دریافت مكینند، نام بلوچستان حذف شده و فقط نام سیستان در انها ذكر شده است. مردم بلوچ بر اساس یك رسم قدیمی به بزرگان و ریش سفیدان خود مراجعه كردند تا با مشورت انها راهی پیدا كنند.

‫از سوی دیگر، مردم برای اینكه اطمینان خاطر پیدا كنند كه حذف بلوچستان، یك برنامه دولتی و سازمان یافته نیست، از نماینداگان بلوچستان در مجلس خواستند كه تحقیقات لازم را به عمل آورند. نمایندگان ضمن نوشتن نامه هایی به مقامات، خواستار توضیحات لازم شدند. اما امر حذف نام بلوچستان از سر برگه های اسناد دولتی ادامه یافت و اكنون اكثر ادارات در سیستان و بلوچستان و همیطور در وزارتخانه های مختلف نام بلوچستان را از اسناد خود حذف كرده و فقط كلمه سیستان را باقی گذاشته اند.

‫مساله حذف نام بلوچستان از تاریخ و جغرافیای ایران، تنها مساله بلوچ ها نیست، بلكه مساله تمام ایران و كلیه ایرانیان است. بلوچستان یك واقعیت بزرگ مثل خود ایران، آذربایجان، كردستان، فارس، لرستان، بختیاری، گیلان، مازندران، تفتان، البرز، ارس ، تبریز و همه نامهای تاریخی است.

‫اگر امروز نام بلوچستان حذف شود و مردم در سرتاسر ایران ا عتراض نكنند، فردا نوبت خود انها خواهد رسید، چرا كه اینگونه سیاست ها از ضعفترین نقطه شروع و به قوی ترین نقطه خواهد رسید. وقتی در زمان پهلوی ها اسامی بسیاری از مناطق را تغییر دادند به همین شیوه عمل كردند.

‫بسیاری از بلوچ ها معتقدند كه حذف نام بلوچستان از مدارك و نقشه ایران اولین قدم در جهت مبارزات مردم بلوچ برای استقلال بلوچستان است.

‫حذف نام نلوچستان از اسناد و مدارك استان سیستان و بلوچستان مساوی حذف هویت و تاریخ و فرهنگ بلوچستان از ایران است. این امر برای هیچ بلوچی قابل قبول نیست و هیچ بلوچی وجود ندارد كه برای حفظ بلوچستان و هویت بلوچی آن جان خود را از دست ندهد.

‫ ‫‫ما به تمام مردم ایران هشدار میدهیم كه حذف نام بلوچستان از اسناد و مدارك دولتی در ایران مساوی استقلال بلوچستان است. اگر بلوچستان جزو ایران است، نام آن هم باید در تمامی اسناد و مدارك، طبق معمول همیشگی باید ذكر شده باشد.

‫ ‫طبق اسناد سازمان ملل و مخصوصا حقوق مردمان بومی، تغییر نام های مكانها، تغییر زبانها و فرهنگ ها، تغییر جمعیت شهر ها، سیاست های فقیر سازی، بیمار سازی و تقلیل جمعیت اقوام و ملت های درون یك كشور ممنوع است و اگر دولتی دست به چنین كارهایی بزند، ناگزیر، شرایط لازم را برای ملتها و اقوام مربوطه برای حق جدایی شان فراهم مكنند.

‫مردمان ایران شاهد هستند كه جمهوری اسلامی كلیه این سیاست های ضد انسانی را در چندین استان و مخصوصا بلوچستان برنامه ریزی و اجرا كرده است.

‫اگر اقوام و ملیتها هنوز در جهت استقلال قدم بر نداشته اند، به دلیل علاقه انها به پیوند های تاریخی و همدلی با سایر مردم ایران بوده است. اكنو باید دید كه علاقه انها به ایران و مردم ایران یك طرفه بوده است و یا نه.

‫شرایط كنونی به فعالان سیاسی، احزاب، روشنفكران و مردم عادی این فرصت را میدهد تا نقش خود را در تحقق حقوق مردمان، اقوام و ملیتها تعیین كنند.

http://iranglobal.info/node/36135


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/