+0 به یه ن
چند نام تاریخی شهرهای آزربایجان جنوبی در نقشه ی 1893 عثمانی
گوناز تی وی : رژیم های تورک ستیز پهلوی و جمهوری اسلامی تقریبا نام های تورکیه همه ی سرزمین های تورک را تغییر داده اند
به گزارش گوناز تی وی در نقشه ای که به زبان عربی در دوره ی سلطان عبد الحمید دوم چاپ شده است نامهای تاریخی چندین شهر آزربایجان جنوبی به صراحت دیده می شود چند نام اساسی پر کاربرد تغییر یافته به صورت زیر است :
سلماس : نام این شهر در دوره ی مذکور در این نقشه به صورت "دیلمان"  Dilmanذکر شده است این لغت به معنی "زبان دان" و " خوش سخن" در زبان تورکی است در برخی منابع نیز به صورت دیلمقان قید شده است که صورت پیشین همین کلمه می باشد
اوشنویه : این نام به صورت "اوشنویا" Üşnüya آمده است که در واقع همان "اوشنو" می باشد.بافت قومی  این شهر تورک نشین با جایگزین کردن اکراد در آن و تهجیر تورکان از این شهر به نفع اکراد تغییر نموده است
پیرانشهر : این نام در نقشه ی مذکور به صورت "هانی" Hanı آورده شده است این لغت در زبان تورکی محلی به صورت "خانا" Xana بوده است اما بدلیل نبودن صدای "خ" در تورکی استانبولی با "ه" آورده شده است.
مهاباد : نام واقعی این شهر نیز "سویوق بولاق" است که در نقشه قید شده است
شاهین دژ : نام اصلی و بومی این شهر نیز "سایین قالا" SayınQala می باشد که در نقشه به صورت سعین قلعه ذکر شده است
بوکان : نام اصلی این شهر نیز "بئی کندی" Bəy Kəndi می باشد که در نقشه به صورت "بئی کندی" قید شده است
ملکان : نام واقعی این شهر "ملیک کندی" Məlik Kəndi  بوده است که در نقشه نیز به صورت "ملیکندی" قید شده است
عجب شیر : نام اصلی این شهر در نقشه به صورت "اجیب شیر" Acıbşır قید شده است
هشترود : نام اصلی این شهر "سراسکند"Sərəs Kənd  است که در نقشه نیز آورده شده است
انزلی : نام اصلی این شهر "انزیلی"  Ənziliمی باشد
میاندواب : نام اصلی این شهر "میان دب" Miyan Dəb می باشد که در آن واژه ی "دب" ربطی به "آب و یا دو آب" ندارد "دب" به معنای آداب و رسوم است و لغات میان نیز مانند آنچه که در نام "میانه" است به نظر می رسد معنای دیگری به غیر از "بین دو چیز" داشته باشد و یا نام یک طایفه بوده باشد این شهر همچنین "قوشاچای" نامیده می شود

نیم نگاهی به این نقشه نشان می دهد که صدها نام تورکی از قصبه ها و شهرهای آزربایجان جنوبی زدوده شده و اسامی بی معنای فارسی جایگزین آن شده است 

گوناز تی وی 


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/