+0 به یه ن
شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب و تغییر اسامی ترکی - تغییر  اسم ترکی روستای قره چپق به آریا شهر

توهین به شعور،فرهنگ، تاریخ،هویت،هستی یک ملت
شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب در یک اقدام بی خردانه و غیر قابل توصیف به جعلیات و تغییر اسامی ترکی که از زمان حکومت پهلوی در آذربایجان ریشه دوانده است را تداوم داده و با این اعمال ناشایست سعی در تنومند نمودن درخت نژادپرستی و جعلیات تاریخی و الگو گرفتن از پهلوی ها را دارد.
چند روز پیش روستای قره چپق که از بزرگترین روستاهای شهر بناب محسوب می شود آفتاب نژادپرستی بر آسمانش تابید و این روستا به جمع شهرها پیوست ولی متاسفانه اسم ترکی این روستا توسط مسئولان شهری تغییریافته و تابلویی به اسم آریا شهر در ورودی این روستا نصب شده است.

 

همچنین از دیگر اقداماتی که به تاریخ بناب لطمه وارد نموده است می توان شهری را که در یونسکو و سطح جهان به نام کباب شناخته شده و مشهور است را حذف نموده به شهر آبو آفتاب و کتاب نامگذاری کرده اند.
گفتنی است:شهروندان بنابی با تجمیع امضا و تهیه طومار واکنش خود را نسبت به نامگذاری این شهر بدین نام نشان داده بودند ولی بی نتیجه ماند.
افزودنی است:این سیاست که در راستای سیاست کلان آسیمیلاسیون ملل غیر فارس جغرافیای ایران انجام گرفته، تایید کننده عمق نژادپرستی فارس محور حاکم بر این دولت ها می باشد. در این راستا تاکنون اسامی صدها مکان جغرافیایی آزربایجان جنوبی تغییر یافته و اسناد رسمی نیز قانونا و بالاجبار باید از این اسامی جعلی استفاده کنند.
من در نوبت خود از تمامی فعالان مدنی و شهروندان آذربایجان و بناب تقاضا دارم که با مرور بر گذشته و تاریخ و کشمکش هایی که وجود داشته نگرشی دوباره بر هویت 

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/